Conny Westh

in memoriam

Conny Westh

1964-2021

Per Conny Mikael Westh växte upp i Torsby i Värmland.

Efter gymnasiet flyttade Conny till Lidingö och fick jobb på Skatteverket.

Conny brann för systemutveckling och företagande och drev under några år Verimentor AB. Han delade gärna med sig av sin kunskap och var uppskattad medlem i Webmaster Network och diverse grupper på Facebook.

Han var extra stolt över medlemsskapet i Mensa men var också med och grundade Rationals användarförening i Norden (RAIN). Det iddeella engagemanget innebar poster som ordförande i stiftelsen RFA och kassör i Västerorts RC.

Han hann också med att studera Data- och Systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Runt millennieskiftet bodde Conny på Hallandsgatan och var stammis på restaurang August men de sista två decennierna bodde Conny i Vallentuna.