Hejsan, jag är Conny Westh.

Jag utför uppdrag/jobb inom:

 • Systemutveckling
 • Systemarkitektur
 • Arbetsmetodik
 • Kodgranskning
 • Konceptuell-/Datamodellering
 • Systemutveckling huvudsakligen med Microsoft Visual Studio (C# och VB.NET)samt databaser som SQL-Server, MySql.

  Uppdrag har varit hos myndigheter, bilimport, bank/försäkring, IT-konsultföretag.

  Ladda ner CV

  Mer jag gjort.

  Här ser du mer av det jag kan göra.

  Dessa tjänster är ett urval av alla tjänster jag kan erbjuda, men kan givetvis anpassa nya tjänster efter ditt behov.

  Arkitektur

  Systemarkitektur och mjukvaruarkitektur är viktigt för att få ett effektivt utnyttjande av dina IT-system.

  Kodgranskning

  När du har en egenutvecklad applikation som du vill ha granskad så den följer best practices.

  Datamodellering

  Att designa databaser så de blir effektiva kräver gedigen kunskap och erfarenhet.

  Arbetsmetodik

  När man arbetar med systemutveckling är det viktigt att man har en röd tråd att följa i sitt arbete och att alla projektdeltagare har tydliga roller och vet vilka artefakter de ska leverera.

  Programmering

  Det mest fundamentala i systemutveckling är att kunna skriva robust programkod i respektive programspråk.

  Exempel på uppdrag jag genomfört.

  Dessa exempel är ett begränsat urval av de projekt jag genomfört.

  Undersökning

  Ett multisvarsformulär hos Arriva Sverige AB i Råsta för att låta medarbetare trycka på glada gubbar för att svara på dagens fråga.

  Infartsbom

  En lösning hos Arriva Sverige AB i Råsta för att släppa in Bussar men hindra alla personbilar utan giltig transponder att passera infartsbom.

  Vivamus

  Ett system hos Arriva Sverige AB i Täby för att samla rapporter om bussförare och de händelser de råkar ut för i linjetrafik.

  Tjänsteutskrifter i Täby

  Ett system hos Arriva Sverige AB för att bussförarna ska kunna skriva ut sina körspecifikationer på ett användarvänligt och mycket enkelt sätt.

  MEA

  Ett verksamhetssystem bestående av ett 15-tal delsystem för lanstingen i Örebro, Halland och Gävleborg.

  Mikrofilmsarkiv

  System för att återsöka mikrofilm i ett större arkiv på Skatteverket.

  Anlita mig till ditt projekt.

  Jag bygger effektiva system till din verksamhet.


  Hitta mig på sociala medier ...